Sponsors

Kids Kleding Paradijs wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van verschillende organisaties in Haarlem en omgeving. Wilt u ook ons werk steunen? Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL66ABNA0863396275 (t.n.v. Diaconie Haarlem)
o.v.v. ‘Donatie Kids Kleding Paradijs’

Onze dank gaat uit naar:

Stichting Coelombie

Sint Jacob Godshuis

Spaarnefonds

Stichting Tijssen

Nicolaas Beetschool

Een school voor nieuwsgierige kinderen die met en van elkaar willen leren. De Nicolaas Beetsschool is een Christelijke basisschool in Heemstede, prachtig gelegen in het groen. Wij zijn een school waarin met en van elkaar leren centraal staat. Zie ook: www.nicolaasbeetsschool.nl

Lutherse Kerk Haarlem

Wij zijn een christelijke gemeenschap van zeer verschillende mensen uit Kennemerland die allemaal gegrepen zijn door de liefde van God. Zie ook www.luthersekerkhaarlem.nl